Trikåbys fokus har alltid varit att leverera kvalitet i alla led.