Stor bild

Policy

 
Trikåby är Sveriges största rundstickeri, och vill vara det mest attraktiva företaget inom kläder för personskydd, tekniska trikåmaterial samt utveckling av nya material. Det vi producerar ska skapa mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi ska lyckas.
PROFFSIGA & ENGAGERADE
Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de kunskaper och resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett proffsigt och engagerande arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.
UTVECKLANDE
Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. Alla medarbetare ska löpande hållas informerade om företagets utmaningar, såväl positiva som negativa. På trikåby ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.
PERSONLIGA
Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att alla medarbetares arbetssituation ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda.
PÅLITLIGA
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar trikåby. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga material och teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.
Det är vi på Trikåby tillsammans med våra samarbetspartners som genom vårt engagemang skapar drivkraften i företaget och därmed förutsättningarna för vår framgång.

En bild
En bild
En bild
En bild