Stor bild

Tillskärning

Sedan knappt två år har vi eget datoriserat skärbord i huset. Med ett läggbord på 10m och en läggmaskin anpassad för trikåmaterial har vi god kapacitet på tillskärning även i svåra material. Detta gör att vi kan snabba på uppstarten vid brådskande sömnadsorder och korta leveranstiden tex vid order i säsong.

När vi inte ska skära själva, har vi utrustning för att plottra läggbilder som skickas med till respektive syfabrik.
All mönsterhantering samt gradering köper vi från extern konstruktör.

En bild
En bild
En bild
En bild