Att tänka hållbart har alltid varit intresserat oss. Arbetet med miljö och hållbarhet genomsyrar egentligen all vår verksamhet och finns med som en aspekt vid de beslut vi fattar, stora som små. Vi deltar också i flera projekt för att hitta och utveckla framtidens mer hållbara material.